Поиск
Я є власником житлового будинку, що позовной заяви про втрачання права користування житлом знаходиться за адресою: що підтверджується актом виданим мені Комунальним підприємством «Харківське бюро технічної інвентаризації» від _ 2012 року. У вказаному житловому будинку, окрім мене, зареєстрований член моєї сімї. Відповідно до копії домової книги у вказаному житлі зареєстрований, окрім мене, член сімї який був зареєстрований у _ р.Однак, відповідач з _ року виїхав з вказаного житла та не повертається вже протягом більш ніж _ років, у житловому приміщенні відсутні його особисті речі. Відповідно до ст. 405 Цивільного кодексу України члени сім ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом відповідно.

Право користування. Право

Позовной заяви про втрачання права користування житлом образец
 • СКАЧАТЬ

 • Внимание! Изображение может не соответствовать размещеному материалу.

  Теги:

  Що втратила право користування житлом. Про право власності. Заяви. _ р.
  74 ЦПК України. Додатки: 1. Копія паспортів позивачів 2. Копія Договору дарування 3. Витяг з домової книги 4. Акт квартального комітету 5. Докази сплати судового збору 6. Копія позовної заяви з додатками для відповідача _2015р. _ Іванова І. І. _2015р. _ Іванов І. І. Читайте больше на сайте).

  Позовной заяви про втрачання права користування житлом образец.

  Распоряжения о запрете пользования сотовыми телефонами в рабочее время образец.

  До Червоногвардійського міськрайонного суду, харківської області, позивач 1: Іванова Ірина Іванівна, року народження, яка проживає за адресою: вул. Польова, буд. 34 м. Червоногвардійськ Харківської позовной заяви про втрачання права користування житлом області, 52700 тел. Позивач 2: Іванов Іван Іванович, року народження, який проживає за адресою: вул. Польова, буд. 34 м. Червоногвардійськ Харківської області, 52700 тел., відповідач: Іванов Сергій Сергійович, року народження, який.

  Дуже гострим для багатьох сімей є питання зняття з реєстраційного обліку через суд небажаного члена сім ї (колишнього члена сім ї). Це стосується ситуацій, коли людина тривалий час не мешкає за місцем реєстрації, не оплачує житлово-комунальні послуги, але виписуватися добровільно відмовляється. Існує ряд правових норм, використовуючи які, цілком можливо визнати втрату права користування житлом особи, що не проживає за місцем своєї реєстрації і на цій підставі зняти ї з реєстраційного обліку через суд. Закон виходить з того, що громадянин має бути зареєстрований за місцем свого фактичного проживання! Таким чином, якщо з тієї або іншої причини вказане житло перестає бути місцем.

  Позовної заяви про визнання права. Права користування. Користування цим житлом.
  Заявления о разделении лицевого счета на оплату Заявления о разделении лицевого счета на оплату - Некоммерческие организации могут создаваться в следующих формах: - заявления о разделении лицевого счета на оплату общественные и религиозные организации или объединения; - фонды; - государственные корпорации; - некоммерческие партнерства; - учреждения; - автономные некоммерческие организации; - ассоциации и союзы и т.д. Как юридическое лицо некоммерческая организация обязана обладать следующими признаками: - иметь в собственности.
  Читать дальше ...

  Заявление в налоговую о возврате госпошлины из суда Заявление в налоговую о возврате госпошлины из суда - О возврате госпошлины. Копия решения суда. ( в случае, если заявление).
  Читать дальше ...

  Претензия в управляющую компанию об отказе вывоза кгм Претензия в управляющую компанию об отказе вывоза кгм - 11 мар. 2015 г.
  Читать дальше ...

  Обращения в суд о нарушении работодателем прав Обращения в суд о нарушении работодателем прав - Трудовые споры, возникающие в организации, зачастую перерастают в судебные разбирательства. Обычно в суд обращаются работники. Дело в том, что работодатель вправе обратиться в суд только с иском о возмещении сотрудником причиненного ущерба. Однако независимо от того, кто стал инициатором разбирательства, обращения в суд о нарушении работодателем прав все процессуальные действия стороны трудового спора обязаны.
  Читать дальше ...